Menu

Aanmeldprocedure/algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de aanmeldprocedure/algemene voorwaarden van https://sanu.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sanu, Opleidingen voor Geneeswijzen.

Aanmeldprocedure/algemene voorwaarden

1. Via het invullen van deze inschrijfkaart geef ik me op voor de hierboven vermelde cursus/opleiding bij SOG.

2. De aanmelding is hierbij definitief wanneer ik geen gebruik maak van de 14 dagen bedenktijd.

3. SOG zal de aanmelding binnen 7 dagen middels een bevestigingsbrief bevestigen.

4. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het op deze website beschreven doel en daarom vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen niet worden bewaard of gebruikt voor andere doeleinden.

Betalingscondities

1a.Ik betaal het inschrijfgeld (zie tariefpagina) binnen 4 weken na aanmelding.

1b. Ik betaal het (restant) van het lesgeld nu of uiterlijk 4 weken voor de start van de opleiding/cursus. Bij inschrijving binnen 4 weken voor start per omgaande.

1c. Neem contact op mocht u gebruik willen maken van een andere manier van betalen dan hier wordt aangeboden.

Overmacht voorwaarden

1. SOG behoudt zich het recht voor de opleiding/cursus niet door te laten gaan indien: - Er te weinig deelnemers zijn (dit wordt uiterlijk 4 weken voor aanvang gecomuniceerd)  - De docent/opleider ziek is - Andere onvoorziene omstandigheden. 

2. Indien het gestelde bij 1 het geval is dan zal SOG de deelnemers hiervan berichten en met een mogelijkheid komen om de cursus/opleiding op een ander moment te volgen. Indien dit laatste niet mogelijk is zal SOG het reeds betaalde lesgeld te restitueren.

3. Indien deelnemer/student wens te annuleren na de 14 dagen bedenktijd vindt er geen restitutie plaats van al betaalde les gelden. De cursus/opleiding kan in overleg op een later moment worden ingehaald.

Copyright vertrekt lesmateriaal

Op de werkboeken en overig lesmateriaal welke de student/deelnemer/cursist krijgt voor het volgen van de cursus/opleiding. Op al dit materiaal zit copyright. Dit Copyright blijft in handen van SOG. Zonder overleg met SOG mag het materiaal niet verspreid en vermenigvuldigd worden.
© 2024 Sanu, Opleidingen voor Geneeswijzen Ontwikkeld door Infused